PROGRAM KONFERENCE

 

Hlavní sál
9:00 – 9:30 Inovace ve výuce & Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+
9:30 – 9:45 Přestávka
9:45 – 13:10 Tematické workshopy – výběr konkrétních workshopů bude možný na místě během konference ANOTACE WORKSHOPŮ
Učebna A Učebna B Učebna C Učebna D
9:45 – 10:25 V týmu jde všechno lépe

Moderní komunikace ve škole musí být dynamická, umět se přizpůsobit situaci, nabídnout obsah i komunikaci na jednom místě a hlavně musíte umět cokoliv dohledat. K tomu slouží aplikace Microsoft Teams. Jediné místo, kde se sbíhají nitky konverzací mezi učiteli a žáky, najdete tu potřebné soubory pro výuku, zadávání úkolů i zápisky z hodin.

Robotika rozvíjí potenciál žáků 

Dávno neplatí, že robotika = programování a patří do hodin informatiky. Důležitější než znalost programovacího jazyka je rozvoj informatického a logického myšlení a dalších kompetencí.

Fenomén Škola s nadhledem

Děti jsou od přírody zvídavé a hravé. Zábavné online procvičování s okamžitou zpětnou vazbou jim může přinášet bezprostřední radost z úspěchu. Díky možnosti ověřit si snadno a rychle správnost cvičení získává Škola s nadhledem stále větší oblibu i u rodičů. Přijďte se s ní seznámit i vy!

Financování inovací ve výuce
Představíme vám aktuální příležitosti, jak získat finanční prostředky z nových Šablon III a projektů KAP II pro vaši školu. Ukážeme vám, jak sestavit finanční i časový plán projektu. Předáme vám zkušenosti, jak lze efektivně využít finance z EU projektů pro vaše pedagogy, na DVPP i moderní pomůcky. Získáte od nás užitečné materiály pro tvorbu Zpráv o realizaci, které vám usnadní čas. Poradíme, jak projekty efektivně řídit a kde hledat pomocnou ruku tak, aby vykázání výstupů pro vás nebylo strašákem.
10:25 – 10:40 Přestávka
10:40 – 11:20 Otázka, zda je pro učení lepší kniha, nebo počítač, je konečně vyřešena!

Papír, nebo počítač? Chytré je hybridní řešení, které je praktické pro učitele, žáky i jejich rodiče. V rámci workshopu vám ukážeme nový koncept hybridních vzdělávacích materiálů a představíme vám bezplatný portál, na němž lze najít stovky dalších cvičení, testů a příkladů využitelných jak ve výuce, tak při domácí přípravě.

Pohled do blízké budoucnosti přes VR brýle

Virtuální a rozšířená realita umožňuje, aby se žáci s daným tématem více sblížili a lépe pochopili věci, které jsou hůře představitelné.

Vizuální programování, které baví učitele i žáky

Praktický workshop se stavebnicí SAM Labs, na kterém si účastníci vyzkouší práci s bezdrátovými programovatelnými bloky. Ukážeme si úlohy vhodné pro všechny věkové skupiny. Rozjedeme autíčko ovládané z tabletu (MŠ a ZŠ), vytvoříme program založený na vizuálních blocích (ZŠ) a sestavíme i jednoduchý prográmek v jazyce Blockly (ZŠ a SŠ).

Ukázková hodina s využitím mobilní učebny s tablety

Vybavila se vaše škola ICT vybavením a nevíte si příliš rady, jak zařízení smysluplně zařadit do vyučovacího procesu? Připravili jsme pro vás několik tipů na zajímavé aplikace a on-line zdroje, které si prakticky vyzkoušíte. Předáme vám výukové materiály, které můžete dále sdílet s vašimi kolegy u vás ve škole napříč 1. a 2. stupněm ZŠ, případně ŠD.

11:20 – 11:35 Přestávka
11:35 – 12:15 Jak gamifikovat výuku?

Gamifikace výuky je prý jeden z 5 trendů, které v budoucnu ovlivní vzdělávání. A víte, že s ní můžete začít již dnes? A navíc s hrou, kterou všichni studenti milují a umí ovládat.

Opravdu dnešní generaci žáků nic nezajímá a nebaví? Jak je zaujmout?

Alfou a omegou efektivní výuky je skutečné zapojení žáků. Klíčové jsou vhodné výukové aktivity a metody pro skupinovou výuku.

S PASCO čidly se dá nově nejen měřit, ale i programovat!

Přejděme od „pouhého“ měření ke skutečnému STEAM! Na několika příkladech jednoduchých prográmků v jazyce Blockly, nově integrovaného v softwarech SPARKvue a Capstone, si ukážeme, kterak se dá dat senzorů PASCO využít coby vstupů do funkčního algoritmu, který ovládá PASCO výstupní zařízení.

VÝUKA dle STEAM
Akronym STEAM nepředstavuje páru nad hrncem, ale příležitost, jak každou učebnu proměnit v místo pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. Pojďme si vyzkoušet, jak lze z vaši učebny jednoduše pomocí „VOZKY“ vytvořit kreativní laboratoř, kde žáci budou stavět, tvořit, objevovat či bádat. Přijďte se přesvědčit, že „VOZKA“ najde využití i ve vašem předmětu.
12:15 – 12:30 Přestávka
12:30 – 13:10 Písemky, co se opravují (a vytváří samy)

Opravování stohů písemných testů je největší noční můrou každého učitele. Tedy alespoň těch, kteří nepoznali sílu Microsoft Forms. Připravit test z probrané látky: snadné a rychlé. Zadat test žákům: na dvě kliknutí. Opravit odevzdané testy: opraveno – testy se vyhodnocují samy.

Učíme objevitelsky aneb Co máme nového pro vyučující 1. stupně

Také se ptáte, jak zaujmout současnou nejmladší generaci? Jak to zařídit, aby se vaši žáci do školy těšili a chtěli poznávat a objevovat? Na tomto semináři vám představíme učebnice nové generace, které vycházejí z nejnovějších poznatků v oblasti pedagogického výzkumu, dlouholetých zkušeností Nakladatelství Fraus a podnětů od samotných učitelů.

Interaktivní dotyková obrazovka jako centrum komunikace mezi učitelem a žáky

Na semináři se zaměříme na ukázky kombinace frontální výuky a individuální práce žáků. S tablety v ruce si vyzkoušíte, jak lze jednoduše zapojit žáky do výuky či jak využít metodu formativního testování. Nezapomeneme ani na další úžasné a při tom jednoduše dostupné možnosti, které dotykové obrazovky nabízejí. Prostě si budeme trochu hrát a trochu učit :-).

Certifikáty a individuální konzultace

Přijďte si vyzvednout certifikát potvrzující účast na konferenci. Využijte možnosti individuální diskuze se zástupci jednotlivých partnerů konference o řešeních, které Vás zajímají a o možnostech spolupráce s vaší školou.

13:10 Závěrečné občerstvení a zakončení konference