1. Workshop blok 9:45 – 10:25
Učebna A Učebna B Učebna C Učebna D
Workshop MICROSOFT Workshop AV MEDIA Workshop FRAUS Workshop BOXED
V týmu jde všechno lépe

Moderní komunikace ve škole musí být dynamická, umět se přizpůsobit situaci, nabídnout obsah i komunikaci na jednom místě a hlavně musíte umět cokoliv dohledat. K tomu slouží aplikace Microsoft Teams. Jediné místo, kde se sbíhají nitky konverzací mezi učiteli a žáky, najdete tu potřebné soubory pro výuku, zadávání úkolů i zápisky z hodin.

Robotika rozvíjí potenciál žáků

Dávno neplatí, že robotika = programování a patří do hodin informatiky. Důležitější, než znalost programovacího jazyka je rozvoj informatického a logického myšlení a dalších kompetencí. Robotice se dá věnovat v kroužcích a klubech, ale také ji lze implementovat do různých předmětů. Podělíme se s vámi o praktické zkušenosti, jak zařadit robotiku do běžné výuky v rámci ŠVP a ukážeme příklady na aktivity rozvíjející dovednosti týmové spolupráce, komunikace, tvořivosti a kritického myšlení při řešení problémů. Začít můžeme s robotickým hračkami (ozoboty, Bee-boty apod.), ale věnovat se budeme především robotickým stavebnicím (VEX), které jsou škálovatelné přes ZŠ až po SŠ a půjdeme až k simulacím průmyslových robotů Kuka.

Fenomén Škola s nadhledem

Děti jsou od přírody zvídavé a hravé. Zábavné online procvičování s okamžitou zpětnou vazbou jim může přinášet bezprostřední radost z úspěchu. Dynamicky rostoucí a neustále se rozvíjející projekt Škola s nadhledem je unikátní interaktivní webové rozhraní nabízející žákům širokou škálu možností procvičovat i získávat nové vědomosti. Učitelé mohou s pomocí tohoto portálu lépe diferencovat a zatraktivnit svoji výuku. Díky možnosti ověřit si snadno a rychle správnost cvičení získává Škola s nadhledem stále větší oblibu i u rodičů. Přijďte se s ní seznámit i vy!

Financování inovací ve výuce

Představíme vám aktuální příležitosti, jak získat finanční prostředky z nových Šablon III a projektů KAP II pro vaši školu. Ukážeme vám, jak sestavit finanční i časový plán projektu. Předáme vám zkušenosti, jak lze efektivně využít finance z EU projektů pro vaše pedagogy, na DVPP i moderní pomůcky. Získáte od nás užitečné materiály pro tvorbu Zpráv o realizaci. Ušetříme vám čas, který byste museli trávit studováním mnohastránkových příruček, poskytneme vám praktické tipy a návody. Poradíme, jak projekty efektivně řídit a kde hledat pomocnou ruku tak, aby vykázání výstupů pro vás nebylo strašákem.

2. Workshop blok 10:40 – 11:20
Workshop FRAUS Workshop AV MEDIA Workshop PROFIMEDIA Workshop BOXED
Otázka, zda je pro učení lepší kniha, nebo počítač, je konečně vyřešena!

Papír, nebo počítač? Chytré je hybridní řešení, které je praktické pro učitele, žáky i jejich rodiče. V rámci workshopu vám ukážeme nový koncept hybridních vzdělávacích materiálů. Tištěné pracovní sešity jsme pomocí unikátních kódů propojili s interaktivním prostředím obsahujícím doplňkové materiály, které přímo navazují na aktuálně probírané učivo. Představíme vám bezplatný portál, na němž lze najít stovky dalších cvičení, testů a příkladů využitelných jak ve výuce, tak při domácí přípravě. Vše si budete moci sami vyzkoušet.

Pohled do blízké budoucnosti přes VR brýle

Realita není plochá. Není žádný důvod zůstávat u standardní 2D projekce. Technologie 3D, VR a AR zobrazení již nemusí být doménou nejbohatších světových firem. Virtuální a rozšířená realita umožňuje, aby se žáci s daným tématem více sblížili a lépe pochopili věci, které jsou hůře představitelné. Účastníci workshopu se dozví, jaké jsou možnosti VR a AR pro školní prostředí. Podívejte se do blízké budoucnosti přes VR brýle!

Vizuální programování, které baví učitele i žáky

Praktický workshop se stavebnicí SAM Labs, na kterém si účastníci vyzkouší práci s bezdrátovými programovatelnými bloky. Ukážeme si úlohy vhodné pro všechny věkové skupiny. Rozjedeme autíčko ovládané z tabletu (MŠ a ZŠ), vytvoříme program založený na vizuálních blocích (ZŠ) a sestavíme i jednoduchý prográmek v jazyce Blockly (ZŠ a SŠ). Společnost SAM Labs je jedním z výrazných představitelů koncepce STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts a Mathematics), která přispívá ke zvyšování dovedností a kompetencí žáků v 21. století.

Ukázková hodina s využitím mobilní učebny s tablety

Vybavila se vaše škola ICT vybavením a nevíte si příliš rady, jak zařízení smysluplně zařadit do vyučovacího procesu? Připravili jsme pro vás několik tipů na zajímavé aplikace a on-line zdroje, které si prakticky vyzkoušíte. Předáme vám výukové materiály, které můžete dále sdílet s vašimi kolegy u vás ve škole napříč 1. a 2. stupněm ZŠ, případně ŠD.

3. Workshop blok 11:35 – 12:15
Workshop MICROSOFT Workshop AV MEDIA Workshop PROFIMEDIA Workshop BOXED
Jak gamifikovat výuku?

Gamifikace výuky je prý jeden z 5 trendů, které v budoucnu ovlivní vzdělávání. A víte, že s ní můžete začít již dnes? A navíc s hrou, kterou všichni studenti milují a umí ovládat.

Opravdu dnešní generaci žáků nic nezajímá a nebaví? Jak je zaujmout?

Alfou a omegou efektivní výuky je skutečné zapojení žáků. Nestačí ale jen rozdat tablety, klíčové jsou vhodné výukové aktivity a metody pro skupinovou výuku. Podíváme se společně na příklady dobré praxe a sami si vyzkoušíte některé aktivity, tentokrát v roli žáků. Komenského „škola hrou“ znovu ožívá a odborníci v posledních letech dokonce hovoří přímo o trendu gamifikace ve vzdělávání. Garantujeme vám, že s využitím našich tipů dokážete zaujmout i ty nejvíce otrávené žáky usínající v poslední lavici, a to dokonce i při procvičování kondicionálu.

S PASCO čidly se dá nově nejen měřit, ale i programovat!

Jako ukázka dalšího vývoje systému PASCO od čistého “Science” přístupu” k přístupu “Technology and Engineering” bude provedena demonstrace propojení měřícího systému a kódování (programování). Několik příkladů jednoduchých prográmků v jazyce Blockly, integrovaného v softwarech SPARKvue a Capstone, demonstruje, kterak se dá dat senzorů PASCO využít coby vstupů do funkčního algoritmu, který ovládá PASCO výstupní zařízení (např. automatizovaný pohyb vozíčku SmartCart nebo periferie //code.Node). Naznačíme skutečnost, že „měření s PASCO senzory“ se nemusí vždy realizovat pouze v hodinách F, CH, BIO, že “programování” se nemusí vždy odehrávat pouze v hodinách informatiky, a možnost, kterak by mohla vypadat “jiná” výuky technické výchovy!

VÝUKA dle STEAM

Akronym STEAM nepředstavuje páru nad hrncem, ale příležitost, jak každou učebnu proměnit v místo pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. Pojďme si vyzkoušet, jak lze z vaši učebny jednoduše pomocí „VOZKY“ vytvořit kreativní laboratoř, kde žáci budou stavět, tvořit, objevovat či bádat. Přijďte se přesvědčit, že „VOZKA“ najde využití i ve vašem předmětu.

3. Workshop blok 12:30 – 13:10
Workshop MICROSOFT Workshop FRAUS Workshop PROFIMEDIA Workshop POŘADATELÉ
Písemky, co se opravují (a vytváří samy)

Opravování stohů písemných testů je největší noční můrou každého učitele. Tedy alespoň těch, kteří nepoznali sílu Microsoft Forms. Připravit test z probrané látky: snadné a rychlé. Zadat test žákům: na dvě kliknutí. Opravit odevzdané testy: opraveno – testy se vyhodnocují samy. 

Učíme objevitelsky aneb Co máme nového pro vyučující 1. stupně

Také se ptáte, jak zaujmout současnou nejmladší generaci? Jak to zařídit, aby se vaši žáci do školy těšili a chtěli poznávat a objevovat? Na tomto semináři vám představíme učebnice nové generace, které vycházejí z nejnovějších poznatků v oblasti pedagogického výzkumu, dlouholetých zkušeností Nakladatelství Fraus
a podnětů od samotných učitelů. Učebnice nové generace se neomezují pouze na tištěnou podobu, ale tvoří ucelený systém využívající všech dostupných možností, které nám nabízejí moderní technologie.  

Interaktivní dotyková obrazovka jako centrum komunikace mezi učitelem a žáky
Na semináři se zaměříme na ukázky kombinace frontální výuky a individuální práce žáků. Ukážeme si, v čem se liší výuka na interaktivní tabuli a dotykové obrazovce. Ukážeme si, jak udělat z bílé tabule zelenou, jak přidat notovou osnovu, jak pozvat k obrazovce více žáků najednou, jak vložit obrázek z internetu, jak vylosovat, kdo půjde k tabuli :-). Následně si s tablety v ruce si vyzkoušíte, jak lze jednoduše zapojit žáky do výuky či jak využít metodu formativního testování. Prostě si budeme trochu hrát a trochu učit :-).
Certifikáty a individuální konzultace

Přijďte si vyzvednout certifikát potvrzující účast na konferenci. Využijte možnosti individuální diskuze se zástupci jednotlivých partnerů konference o řešeních, které Vás zajímají a o možnostech spolupráce s vaší školou.