Je nám nesmírně líto, ale z důvodu aktuálního nařízení vlády ČR přijatým v souvislosti se šířením koronaviru, musíme všechny plánované termíny naši konference zrušit.

Přihlašování na konferenci v původních termínech bylo z výše uvedeného důvodu pozastaveno.

O náhradních termínech konání konference v jednotlivých městech budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

INOVACE VE VÝUCE VE SVĚTLE STRATEGIE 2030+

Záleží vám na vašich žácích a chcete rozvíjet jejich znalosti a dovednosti pro 21. století?

Zajímáte se o moderní vzdělávací metody a nové trendy v pedagogice?

Chcete využívat praktické pomůcky a učebnice, které vám ulehčí práci?

Pak je konference určena právě pro vás!

Strategie vzdělávání 2030+ (viz MŠMT) deklaruje kromě jiného především proměnu obsahu a způsobu vzdělávání se zaměřením na získávání kompetencí pro život. Ve svém jádru zase tolik nového ale nepřináší – důraz na klíčové kompetence a gramotnosti jsou již zakotveny ve stávajících RVP.

Otázka, která tedy zůstává, je, jakým způsobem v reálné školní praxi těchto cílů dosahovat.

Už dnes existuje celá řada profesionálně připravených i ověřených projektů, možností a aktivit pro učitele, které pomáhají dětem v rozvoji nejen jejich znalostí, ale i dovedností, motivují je k objevování a samostatnému přemýšlení i propojují školu s reálným životem.

Proč na konferenci nemůžete chybět?

1. Atraktivní program

  • Praktické tipy a inspirace do výuky
  • Novinky ze světa moderních výukových pomůcek
  • Aktuální informace o možnostech, kde získat finanční prostředky na zavádění inovací ve výuce

2. Kvalitní a praktické workshopy

  • 16 workshopů zaměřených na aktuální témata
  • Kvalitní lektoři z praxe předávající své zkušenosti
  • Možnost si prakticky vyzkoušet řešení a pomůcky a ověřit si jejich přínos

3. Profesionální organizace

  • Na organizaci se podílejí společnosti AV MEDIA, a.s., BOXED, s.r.o., Nakladatelství Fraus, s.r.o., Microsoft, s.r.o., PROFIMEDIA s.r.o. pod záštitou DIGIKOALICE
  • Dostatek dobrého občerstvení a lehký oběd na závěr
  • Certifikát o účasti

Registrace na konferenci je bezplatná!

Těšíme se na přátelské setkání!

Tým organizátorů

PROGRAM KONFERENCE
ANOTACE WORKSHOPŮ