PROGRAM KONFERENCE

9:00 – 10:45 Hlavní sál – přednášky pro všechny
9:00 – 9:30 Vane vítr, rozviňme plachty!
Prý se díky technologiím rychle mění svět a škola na to není schopna reagovat, zamyšlení nad pravdivostí rozšířeného klišé. Splnila se vize digitalizace školního prostředí pro rok 2020? Co přinese změna RVP a jaké budou vyhlídky do dalšího desetiletí? Jak od akademických proklamací dojít k jejich konkrétnímu naplnění?
Ing. Mgr. Miroslav Staněk, Ph.D.
9:30 – 10:35 Co pozitivního nám tento vítr přináší do škol?
Příklady dobré praxe, jak je možné s využitím dostupných prostředků, inovovat výuku, rozvíjet klíčové kompetence žáků.
AV MEDIA, BOXED, PROFIMEDIA, Microsoft
10:35 – 10:50 Jeďte s větrem v zádech!
Jak získat potřebné finance a další zdroje. Svezte se na šablonových projektech. Proč se nebát investičních projektů. Další zdroje financování.
Ing. Luděk Heinz
10:50 – 11:10 Přestávka, coffee break
11:10 – 13:00 Tematické workshopy – vyberte si co vás nejvíc zajímá ANOTACE WORKSHOPŮ
Hlavní sál Sál A Sál B Sál C
11:10 – 11:40 Moderní pracovní online prostředí Office 365. Skupinová výuka – 5 tipů jak skutečně využít šablony ke změně výuky. Rozvoj gramotností s využitím mobilních dotykových zařízení a projektu šablony II. Individualizujeme výuku. Interaktivní dotykový panel v rukou učitele – tablety v rukou žáků.
11:40 – 11:50 Přestávka
11:50 – 12:20 Kdo si hraje, nezlobí. Polytechnické vzdělávání a kluby
robotiky.
Objev, vyzkoušej, pochop naživo, aneb chystané změny v polytechnice a informatice v RVP. Pokusme se o pokusy! Badatelské, žákovské experimenty nepatří jen do „laborek“.
12:20 – 12:30 Přestávka
12:30 – 13:00 Na poznámky a komunikaci chytře. Praktické návody na zapojení ICT napříč gramotnostmi a předměty. Jak na Šablony II, tipy, vzorové materiály, zkušenosti s realizací projektů. Co je to ten „kóding“? Informatické myšlení jinak. Jednoduše.
13:00 Závěrečné občerstvení a zakončení konference