1. Workshop blok 11:00 -11:30
1. Workshop Microsoft 1. Workshop AV MEDIA 1. Workshop BOXED 1. Workshop PROFIMEDIA – ActivPartner
Moderní pracovní online prostředí Office 365.

Víte, že ve škole můžete ihned a zdarma využívat Office 365? Moderní a inovativní online službu, která vyřeší jednou pro vždy Vaši komunikaci ve škole, bezpečné ukládání a archivaci dat nejen z evropských projektů, tvorbu formulářů pro získávání zpětné vazby a mnoho dalších služeb. A s nasazením Vám pochopitelně pomůžeme také. Vše navíc v souladu s GDPR.

Skupinová výuka – 5 tipů jak skutečně využít šablony ke změně výuky.

Frontální výuka může být moderní, a dělá-li se dobře, i efektivní. Nedílnou součástí moderní výuky však je skupinová výuka, na niž je kladen stále větší důraz. Rozvíjí aktivitu a kreativitu žáků. Učí spolupráci a správné komunikaci mezi žáky navzájem, podporuje tvorbu správných pracovních návyků. Šablony II jsou příležitost posunout Vaši školu zase o skok dopředu. V rámci workshopu se dozvíte řadu praktických rad a doporučení. Navíc získáte šikovnou kalkulačku, která Vám pomůže si rychle a jednoduše spočítat, co z projektu realizovat.

Rozvoj gramotností s využitím mobilních dotykových zařízení a projektu šablony II.

V dnešní „digitální“ době se děti již nemusí všechno učit zpaměti. Měly by se však naučit jak s informacemi, které jsou všude velmi snadno dostupné, pracovat, jak nad nimi kriticky myslet a jak je chápat v souvislostech. V rámci workshopu si proto prakticky vyzkoušíme jak s pomoci mobilních dotykových zařízení, rozvíjet informační gramotnost a klíčové kompetence žáků. Mimo to si ukážeme také aplikace, které jsou vhodné pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti i aplikace pro výuku cizích jazyků. Překvapí vás, jak snadno lze mobilní dotyková zařízení pro výuku ve třídě připravit a jak je lze ve výuce efektivně používat.

Individualizujeme výuku. Interaktivní dotykový panel v rukou učitele – tablety v rukou žáků.

Jedna dotyková obrazovka dokáže nahradit interaktivní tabuli, projektor i počítač. Na workshopu se zaměříme na individuální práci žáků využívajících tablet jako nenahraditelnou výukovou pomůcku. Tato aktivita je základem při naplňování šablony s názvem “Využití ICT ve vzdělávání”. Představíme si výukové nástroje dotykové panelu, a to bez připojeného počítače. S tablety v ruce si vyzkoušíte, jak lze žáky vtáhnout do výuky a zároveň individualizovat tempo jejich práce. Ukážeme si činnosti jako posílání otázek, testů, doplňování cvičení, aktivizující hotové aktivity apod. Na závěr neopomeneme představit složení našeho komplexního řešení, které můžete výhodně financovat že Šablon II či jiných projektových zdrojů.

2. Workshop blok 11:45 – 12:15
2. Workshop Microsoft 2. Workshop AV MEDIA 2. Workshop BOXED 2. Workshop PROFIMEDIA – ActivPartner
Kdo si hraje, nezlobí.

Kostičkový svět se stává velkým fenoménem a zná jej každý žák základní školy. Proč to ho nevyužít a nezačlenit Minecraft do výuky. Vždyť gamifikace výuky je označována jako jeden z 5 trendů, které ovlivní v nejbližší budoucnosti vzdělávání. Také Vám ale ukážeme, jakými praktickými úlohami můžete obohatit výuku fyziky, matematiky a dalších předmětů. Každý si přijde na své.

Polytechnické vzdělávání a kluby robotiky.

Cílem polytechnického vzdělávání ve 21. století je rozvíjet u žáků a studentů znalosti a dovednosti technického prostředí. Pomáhat dětem vytvářet správné pracovní návyky, které využijí v běžném životě a později i v pracovním prostředí, dále posilovat zájem o technické obory, podporovat kreativitu, touhu tvořit a v neposlední řadě rozvíjet i tzv. soft skills, které jsou nutné pro práci v týmu. Díky podpoře EU projektů můžete zřídit nyní ve škole Kluby zábavné logiky, deskových her, ale i Badatelské kluby. V jejich rámci najde uplatnění nejen právě robotika a algoritmizace, ale kompletně STEM. Nyní, díky Šablonám II, mohou kroužky a kluby otevírat jak školy, tak školní družiny i střediska volného času. Na workshopu zjistíte, nejen jak s kluby začít, ale i co může být obsahem a jaké pomůcky můžete zakoupit.

Objev, vyzkoušej, pochop naživo, aneb chystané změny v polytechnice a informatice v RVP.

Učíme žáky chápat souvislosti v oblasti přírodních věd v duchu Konfucia:  „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ Na workshopu si vyzkoušíme jak snadno a rychle lze proměnit kteroukoliv třídu ve STEM koutek, kde žáci budou moci bádat, experimentovat, učit se základům robotiky a jednoduchého programování.

Pokusme se o pokusy! Badatelské, žákovské experimenty nepatří jen do „laborek“.

Účastníci workshopu se sami vrátí zpět do školních lavic. V roli žáků si budou moci sami vyzkoušet, jak by se dnes ve třídě učili o pojmech jako např. „vztlaková síla“, „barometrický tlak“ či „kyselost a zásaditost“. Průvodcem v poznávacím procesu jim vedle učitele ve třídě bude také tablet na lavici. Všechny fyzikální, chemické i biologické pojmy, se kterými se bude v hodině konceptuálně pracovat, si budou moci „osahat“ pomocí reálných pokusů sledovaných za přispění nejnovějších informačních technologií a měřicích senzorů. Na závěr neopomeneme představit složení našeho komplexního řešení, které můžete výhodně financovat že Šablon II či jiných projektových zdrojů.

3. Workshop blok 12:30 – 13:00
3. Workshop Microsoft 3. Workshop AV MEDIA 3. Workshop BOXED 3. Workshop PROFIMEDIA – ActivPartner
Na poznámky a komunikaci chytře.

Každý učitel, který má své přípravy v papírové podobě již pravděpodobně někdy přemýšlel, jak je převést do elektronické podoby tak, aby byly snadno a rychle dostupné a efektivně se s nimi pracovalo. A ideálně, aby bylo možné tyto přípravy využít i pro studenty ve formě elektronických sešitů včetně zadávání, odevzdávání a kontroly domácích úkolů. A to je přesně to, co aplikace OneNote umí a na všech platformách nabízí. Třešničkou na dortu je pak skvělá podpora pro výuku matematiky. Teams, nový nástroj pro komunikaci mezi učiteli a studenty je zde. Komunikujte tak, jak jsou student zvyklí – pomocí chatu a mobilní aplikace. Můžete jim ale také zadávat a hodnotit jejich domácí úkoly či spolupracovat na dokumentech v rámci různých projektů. Díky integrovaným aplikacím je možné funkce rozšířit tak, aby bylo možné ve třídě dělat vše, co z pohledu komunikace a spolupráce potřebujete.

Praktické návody na zapojení ICT napříč gramotnostmi a předměty.

ICT se stalo přirozenou součástí našich životů a postupně proniká čím dál více i do života školy a do výuky všech předmětů. Navíc nás čeká změna RVP a rozvíjení informatických dovedností žáků napříč kurikulem. Přestože učitelé již absolvovali různá informatická školení, stále narážíte u svých učitelů na to, že efektivně využívat ICT jako přirozený nástroj pro výuku zvládá jen pár členů sboru, většina je na úrovni „tak nějak“ či se aspoň snaží, někteří stále bojují. Poslat je na další IT školení? Ne, je potřeba přestat se učit technologie, ale konečně začít S TECHNOLOGIEMI UČIT.

Jak na Šablony II, tipy, vzorové materiály, zkušenosti s realizací projektů.

Ve spolupráci s ITveŠkole.cz jsme vytvořili řadu materiálů, které vám usnadní a zefektivní realizaci projektu Šablony II. Přijďte na workshop a dostanete od nás jako dárek bilanční kalkulačku, vzory pracovních smluv, výkazů práce, předpřipravené výstupy k jednotlivým šablonám, nápadníky pro realizaci aktivit v rámci projektu Šablony II.

Co je to ten „kóding“? Informatické myšlení jinak. Jednoduše.

Zdá se, že všechna technika kolem nás, se nás najednou snaží „přechytračit“. Chytré jsou telefony, televize, ledničky, zásuvky, auta, celé domácnosti… Prý to najednou máme učit ve škole a vůbec z toho nejme moudří. Jaký je ale obecný jazyk nově vznikajícího světa? Musíme „umět slovíčka“ Pythonu, C++, JAVY (nebo byť jen Scratch) na to, abychom principu řeči strojů porozuměli? Workshop představí tak trochu jiný přístup k pohledu na informatické myšlení. Zkusíme si na něm vytvořit řetězec logických instrukcí, bez jakékoli předchozí „znalosti programování“. A přesto si hned po první hodině dokážeme představit, jak např. může fungovat automatizovaný systém senzorů a aktorů v chytré domácnosti. Přijďte a zkuste si sami vytvořit „chytré rolety“ či „chytrý zvonek“… Možná z toho sami pak budete „chytřejší“… Na závěr neopomeneme představit složení našeho komplexního řešení, které můžete výhodně financovat že Šablon II či jiných projektových zdrojů.